تصویر تماس
آدرس:
مازندران . فریدونکنار . بزرگراه فریدونکنار به بابلسر . خزرشهر شمالی دفتر سازمان مالکان خزرشهر
4753154639
تلفن:
01135273996 ( سایر شماره ها در سایر اطلاعات می باشد)
نمابر:
01135273997
موبایل:
09111119074
ارسال یک ایمیل. تمام فیلدهایی که با علامت (*) مشخص شده اند ضروری هستند
سایر اطلاعات:

تلفن دفتر سازمان :

01135273996

01135277502

01135279318

01135278306

داخلی های مورد نظر:

معاونت : 102

دفتر خدمات : 103

امور اداری: 104

امور مالی : 105

دفتر فنی: 106

کارپردازی: 107

انبارداری: 108

--------------------------------------------------------------------------

تلفن مستقیم امور مالی :

01135275746

--------------------------------------------------------------------------

تلفن مستقیم مدیریت :

01135277501

--------------------------------------------------------------------------

تلفن درب انتظامات شمالی:

01135273846

--------------------------------------------------------------------------

تلفن درب انتظامات جنوبی:

01135273169

--------------------------------------------------------------------------

تلفن طرح دریا:

01135270220