آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)

موسسه مالکان خزرشهر (شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10100170952)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)

موسسه مالکان خزرشهر (شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10100170952)

بدینوسیله از کلیه مالکان محترم عضو موسسه مالکان خزرشهر جهت شرکت در مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) که در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 25/4/1395 در تهران انتهای اتوبان امام علی ع به سمت بلوار ارتش غرب خیابان شهید سباری (آجودانیه سابق) کوچه ابرار مجتمع رفاهی بانک صنعت و معدن برگزار میگردد، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1- گزارش رئیس هیئت مدیره

2- گزارش بازرسین

3- انتخاب بازرسین

4- تصویب بودجه و اتخاذ تصمیم در مورد تفریغ بودجه سال 94

5- تصویب نرخ هزینه های مشترک (شارژ) در سال 95 و تصویب ترازنامه سال مالی

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اعلانات

 

هیئت مدیره موسسه مالکان خزرشهر

 

**ارائه کارت ملی هنگام ورود به جلسه ضروری است.**

 

***لطفاً کروکی محل برگزاری مجمع را پشت صفحه ملاحظه فرمائید.***