آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

موسسه مالکان خزرشهر ثبت شده به شماره 1963

در پیرو آگهی دعوت نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضاء و مالکان محترم ((موسسه مالکان خزرشهر ثبت شده به شماره 1963 و شناسه ملی 10100170952)) مجدداً دعوت بعمل می آید که رأس  ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 13/05/1396 در تهران انتهای اتوبان امام علی ع به سمت بلوار ارتش غرب خیابان شهید سباری (آجودانیه سابق) کوچه ابرار مجتمع رفاهی بانک صنعت و معدن جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) حضور بهم رسانید یا نماینده قانونی و یا وکلای خود را در مهلت قانونی معرفی فرمایند.

با تشکر - اعضای هیئت مدیره موسسه

 

دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل موسسه

3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

4- استماع گزارش کتبی بازرسان موسسه مربوط به سال مالی 1395

5- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1395

6- سایر موارد (شامل مطرح نمودن مجدد شارژ سال 1395 و تعیین شارژ سال 1396 و غیره طبق ماده 43 اساسنامه)

 

**ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه هنگام ورود به جلسه جهت ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها ضروری است.**

 

⇓کروکی محل برگزاری مجمع ⇓