?مالک گرامی

 

 هیئت مدیره با عملکرد خود ثابت کرده است اهل عمل بوده ولی اهل حرف نه

 

 ?اقدامات خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

بازسازی و نوسازی ۸۰% از تابلوهای برق

بازسازی تیرهای برق پوسیده

تغییر حدود ۴۰۰ سرچراغ در سطح شهرک

نوسازی مارپیچ های شمالی و جنوبی

روکش آسفالت ۵۲ هزار متر مربع از سطح آسفالت خزرشهر شمالی

ساخت سردرب دوم خزرشهر شمالی

ساخت سردرب خزرشهر جنوبی

بهبود نورپردازی زمین‌های ورزشی شمالی و جنوبی

تاسیس رستوران پل هوایی

نوسازی ۸۰ درصد از کامیونت های حمل زباله و خدمات

سردرب اصلی خزر شهر شمالی که در حال ساخت میباشد

سمپاشی دومرحله تمام فضای سبز شهرک در طی سالها

پرداخت مزایای کامل بازنشستگی ۵ نفر در سال ۱۳۹۶

پرداخت بدون تاخیر حقوق پرسنل در طی هفت سال

پاکسازی کامل بدهی های مالیاتی و سنواتی

ارتباط خوب با شورای شهر فعلی علی‌رغم مقابله فرسایشی با شوراهای قبلی

دفاع از حقوق خزرشهر در برابر سازمان های معارض

اقدام به عملیاتی شدن اجرای حکم خلع ید از پادگان

ادامه پروژه محدود کردن خزرشهر جنوبی با دیوار

احداث تصفیه خانه فاضلاب جنوبی بعد از 50 سال

احداث کانال برای خارج سازی آب های سطحی خزرشهر جنوبی بعد از 50 سال

 

? ضمناً برنامه های دیگری در دست اقدام است که صلاح به درج آن در این گزارش نمی باشیم.

 

ما هرگز در برابر ظلم بر خزرشهر

 

                                            خاموشی را جایز نمی‌دانیم

 

هیئت مدیره