آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

 

موسسه مالکان خزرشهر ثبت شده به شماره 1963

 

 

 

بدینوسیله از کلیه مالکان محترم ((موسسه مالکان خزرشهر ثبت شده به شماره 1963 و شناسه ملی 10100170952)) مجدداً دعوت بعمل می آید که رأس  ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 15/6/1397  جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم) که در محل تهران انتهای اتوبان امام علی ع به سمت بلوار ارتش غرب خیابان شهید سباری (آجودانیه سابق) کوچه ابرار مجتمع رفاهی بانک صنعت و معدن برگزار میگردد حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است مالکین محترم میتوانند نماینده و یا وکیل خود را جهت شرکت در جلسه معرفی فرمایند.

با تشکر- هیئت مدیره موسسه

 

 

دستور جلسه:

 

1-      انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت امناء موسسه

 

2-      انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل موسسه

 

3-      استماع گزارش کتبی بازرسان موسسه مربوط به سال مالی 1396

 

4-      تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1396

 

5-      تعیین شارژ سال 1397

 

6-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

 

7-        سایر موارد